Barneidretten 2017                          

                         
Barneidretten er et aktivitetstilbud for barn fra 0 til 13 år, en gang i uka. Drevja il har i mange år greid å holde liv i
denne aktiviteten. Det har vært mulig fordi foreldre og andre ildsjeler har vært villige til å stille opp som aktivitetsledere.

Aktiviteten foregår enten ute eller i gymsal på Granmoen skole. På vinteren har akebakken nedenfor skolen vært et attraktivt område for barna.Vil du vite mer om aktivitet og barn kan du lese litt mer her.