Drevja I.L. har hvert år 8 trimkasser stående oppe – både vinter og sommer. Alle som i løpet av året besøker alle trimkassene får en premie om de skriver navnet sitt i boka i trimkassen. Bøkene skiftes ut hvert år i løpet av september.
På kommunens hjemmeside ( www.vefsn.kommune.no ) under turkart er 7 av turene til trimkassene utlagt. Disse turene er:

Andaktshola  (10 poeng)

Kulpen   (20 poeng)

Litjådalen   (30 poeng)

Tømmeråsen   (10 poeng)

Nerfjelldalen   (20 poeng)

Tuvlimannen   (30 poeng)

Svarttjern    (20 poeng)

Den 8. er ikke utlagt, men ligger på Grønnlia. (20 poeng) Parkér ved det gamle idrettshuset på Forsmoen (se norgeskart) og gå oppover over ny vei. Stien er merket med bånd.
Alle turene er fine familieturer.

Audveig Bardal kan gi nærmere opplysninger på tlf 47414315